• Regulamin


Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy .działający pod adresem www.gadzetyprezenty.pl Jest Firma LEONARDOR LTD Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, BH15 1DX Poole United Kingdom,.www.gadzetyprezenty.pl

2. Realizacja i składanie zamówień
1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym www.gadzetyprezenty.pl przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej  www.gadzetyprezenty.pl
2. Składanie zamówień na asortymenty oferowane w Sklepie Internetowym www.gadzetyprezenty.pl możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację).
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.
4. Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, bądź 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej wpłaty w przypadku płatności kartą bądź przelewem. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (oraz Kurier48) wynosi do 3 dni roboczych liczonych od dnia wysłania paczki przez Sklep Internetowy www.gadzetyprezenty.pl
5.Wysyłka zakupionego towaru odbywa się z magazynów zlokalizowanych w Polsce.
6. Klient Sklepu Internetowego składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu www.gadzetyprezenty.pl tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu www.gadzetyprezenty.pl”, poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”.
7. Dokumentem potwierdzającym zakup jest  faktura dołączona do przesyłki. 
8. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru lub koloru Sklep Internetowy www.gadzetyprezenty.pl skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10. Przyjęcie przez Sklep Internetowy www.gadzetyprezenty.pl złożonego zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym na adres zamieszczony w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy www.gadzetyprezenty.pl na adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu, przy czym Sklep Internetowy www.gadzetyprezenty.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Zamawiającego.
11. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do złożonego zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego www.gadzetyprezenty.pl  pod numerem telefonu komórkowego 697253575 (w godzinach pracy od: pn. – pt. godz. 8.00-20.00) lub poprzez e-mail biuro@gadzetyprezenty.pl wyłącznie do momentu przekazania zamówienia do realizacji.
3. Ceny
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym www.gadzetyprezenty.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
2. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny (cenniki) są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest już w koszyku, po wybraniu opcji dostawy i płatności. Wiążącą dla klienta wartością zamówienia, jest ta znajdująca się na etapie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”. Obie kwoty są jednakowe o ile Zamawiający nie dokonał w międzyczasie zmian produktów znajdujących się w koszyku.
4. Warunki płatności i wysyłki towaru/
1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym www.gadzetyprezenty.pl obejmują:
– płatność za pobraniem
– przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu PayU (regulamin PayU można znaleźć na stronie https://www.payu.pl/regulaminy ) 
– płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego www.gadzetyprezenty.pl:
Dane do przelewu:
LEONARDOR LTD 
BANK ING 
65 1050 1461 1000 0090 3167 2927
 2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej przedstawionej w ofercie Sklepu Internetowego gadzetyprezenty.pl  na adres dostawy wskazany w formularzu l Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
3. Koszt dostawy towaru został określony w tabeli kosztów.
4. Zamawiający, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia przesyłki może być, przy realizacji kolejnego zamówienia, zobowiązany przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego www.gadzetyprezenty.pl do uiszczenia opłaty z góry tj. przedpłaty na konto.
5. Prosimy aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać „uszkodzenie opakowania zewnętrznego” oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego www.gadzetyprezenty.pl pod numerem tel: 697253575w celu wyjaśnienia sprawy.

5. Odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Klient, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować nas LEONARDOR LTD Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, BH15 1DX Poole United Kingdomo swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Klient, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, musi przesłać nam wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy również drogą elektroniczną.
e-mail: biuro@gadzetyprezenty.pl
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, (poza tych otrzymanych za koszta wysyłki), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Zwracany produkt Klient zobligowany jest przesłać na adres w Polsce, wskazany przez firmę LEONARDOR LTD w wiadomości email lub telefonicznie przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Firma LEONARDOR LTD wskaże adres na terenie Polski, na który należy przesłać zwrot  w za pomocą konta email biuro@gadzetyprezenty.pl lub za pośrednictwem wiadomości SMS z numeru 697253575.
10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
12. Prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej kopii dowodu zakupu towarów faktura, pomoże nam to w szybszej realizacji Twojego zgłoszenia.
13. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy kierować do Biura Obsługi Klienta www.gadzetyprezenty.pl
e-mailem:
biuro@gadzetyprezenty.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres:
LEONARDOR LTD Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, BH15 1DX Poole United Kingdom
Z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
bądź dzwoniąc pod numer 697253575, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
6. Reklamacje
1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
2. Sklep internetowy gadzetyprezenty.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży. W szczególności jeżeli:
– Towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których Sklep Internetowy gadzetyprezenty.pl zapewniał;
– został klientowi wydany w stanie niepełnym.
4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
6.Towar reklamowany należy odesłać na adres wskazany przez pracownika za pośrednictwem poczty email lub wiadomości SMS.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy gadzetyprezenty.pl przesyłki z towarem.
8. Prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowód zakupu towaru.
9. Reklamacja realizowana jest na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacji. Dla klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym gadzetyprezenty.pldokument ten dostępny jest w panelu Twoje Konto znajdującym się na stronie gadzetyprezenty.pl pełnić elektroniczny dokument reklamacji, wydrukować, podpisać i dołączyć do przesyłki. Klienci, którzy nie posiadają aktywnego konta w serwisie a zrealizowalii zakupy bez rejestracji proszeni są o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie zgłoszenia reklamacji dołączenie do przesyłki z reklamowanym produktem.
10. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
11. Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.
12. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki.
7. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego gadzetyprezenty.pl  są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.
2. Sklep Internetowy gadzetyprezenty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym gadzetyprezenty.pl przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).
3. Sklep internetowy gadzetyprezenty.pl w każdym momencie zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
4. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę LEONARDOR LTD oraz Zamawiającego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem Internetowym gadzetyprezenty.pl a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
6. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: biuro@gadzetyprezenty.pl ub numerem telefonu 697253575 (pn.-pt. godz. 8.00-20.00)
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.